Liên hệ

200A Tôn Đản, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

GỬI YÊU CẦU

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Địa chỉ: 200A Tôn Đản, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

 Điện thoại: 0905.830.888 – 0914.178.778

Máy bàn: 0236.361.5579

 E-mail: cuong.hoangnhatquan@gmail.com